Reitpad Ghost Cavallin Toscana

 

 Mietpreis eine Woche: 39 Euro

Jede weitere Woche: 18 Euro

Neupreis: ab 531,- Euro

 


Ghost Cavallin Sattel

Buttera

Mietpreis eine Woche: 48 Euro

Jede weitere Woche:  20 Euro

Neupreis: ab 746,- Euro

 


Ghost Cavallin Fellsattel

Mandriana

Mietpreis eine Woche: 40,- Euro

Jede weitere Woche:  19,- Euro

Neupreis: ab 531,- Euro